Kệ góc inox 304 cao cấp

655.000

Kệ góc 3 tầng inox 304 chân inox. kệ góc 2 tầng chân inox.