Thanh treo khăn inox

404.000

Thanh phơi khăn inox loại 2 thanh, kích thước 64cm x 15cm.