Cột cờ inox 304

Giá: Liên hệ

Cột cờ inox 304 là vật dụng treo quốc kỳ – lá cờ thiêng liêng của mỗi quốc gia. Tùy theo mục đích sử dụng, mà các tổ chức chọn mua cột cờ cao thấp khác nhau.