Giá úp bát đa năng inox

4.250.000

Cung cấp giá kệ, chạn bát inox các loại: chạn bát treo tường, chạn bát 1 tầng, nhiều tầng, Chạn inox 2tầng có thể úp bát nghiêng, mỗi tầng để được 30 bát.