Giá úp bát đia chậu rửa

87.000

Rổ để bát đĩa trên mặt bàn đá hoặc trong lòng chậu rửa. Chất liệu inox 100% phù hợp với mọi gia đình