Giá úp bát inox tủ bếp

200.000

Giá úp bát đĩa tủ trên Gồm một giá úp bát, một giá úp đĩa và một khay hứng nước.