Treo ly nghệ thuật

1.200.000

Giá bán

Giá bán : inox 304

Kích thước : ngang  600 x 800 x 1000 inox 304 giá 1.200.000 đ /1bộ

Kích thước : ngang  800 x 1000 x 1200 inox 304 giá 1.500.000 đ /1bộ

Kích thước : ngang  1000 x 1200 x 1400 inox 304 giá 1.700.000 đ /1bộ

Sản phẩm nghệ thuật phù hợp quầy BAR  và gia đình