Cây treo quần áo inox

168.000

* Cây treo inox loại nhỏ, 2 tầng, 12 móc treo, có thể treo áo, mũ bảo hiểm, áo mưa,… Chiều cao 160cm