Cốc inox trường học

30.000

Giá úp ca cốc dùng trong trường học. Thiết kế có thể úp được 55 đến 70 cốc phù hợp vơi mọi trường học

Mã: 7719156 Danh mục: ,