Cửa ngăn mùi nhà rác chung cư đạt tiêu chuẩn

1.450.000

Giá bán : 1.450.000 đ inox 201
Kích thước : 670 x 670 inox 201 gia 1.450.000 đ 1 cai
Kích thước : 670 x 670 inox 304 gia 1.850.000 đ 1 cai
Ghi chú : giá chưa bao gồm công lắp đặt và vận chuyển