Giá treo ly gia đình

1.450.000

Mã sản phẩm :  QBAR – 6886
Giá bán: KT RÔNG 1,2M  X SÂU 300 GIÁ = 1, 450,000 / 1 BỘ
Giá bán: KT RÔNG 1000 X SÂU 300 GIÁ = 1, 240,000 / 1 BỘ
Giá bán: KT RÔNG 900 X SÂU 300 GIÁ = 1, 150,000 / 1 BỘ
Giá bán: KT RÔNG 600 X SÂU 300 GIÁ = 980,,000 / 1 BỘ
SẢN PHẨM LÀM BẰNG INOX 201   /  CT . R x S = x 2 = x 2 = g