Giá Úp cốc inox

900.000

Báo giá giá úp cốc trường học dùng cho các nhà trẻ, có thể úp 80 đến 100 cái cốc