Cờ đại lễ inox 304 giá rẻ

7.800.000

Cờ đại lễ inox 304 được sử dụng với mục đích treo cờ biểu tượng của một quốc gia hay một tổ chức nào đó.