Cột cờ inox 304 dùng cho văn phòng

1.300.000

Cột cờ inox 304 sản phẩm cột cờ inox nói chung được sử dụng để treo lá cờ gọi là mẫu cột cờ inox văn phòng. Những mẫu cột cờ inox văn phòng gồm nhiều loại như cột cờ văn phòng mẫu có chiều cao cố định và cột cờ inox văn phòng mẫu có chiều cao tăng chỉnh cao thấp theo ý người dùng.