Cột cờ inox có bánh xe di động

Giá: Liên hệ

Cột cờ inox có bánh xe di động cột cờ di động, mẫu cột cờ inox có bánh xe đẩy di động dễ dàng và có thể tháo rời gấp gọn khi không sử dụng. Cột cờ di động, mẫu cột cờ inox 304