Hướng dẫn cách đo chân tủ lạnh, máy giặt

195.000

Hướng dân cách đo chân tủ lạnh , máy giặt để mua chân inox , kỹ thuật đo như sau