Chân máy giặt inox Chân để máy giặt inox Sanyo

236.000

Khuyến cáo khách hàng lên chọn loại dầy để an toàn cho máy giặt của gia đình