Cột cờ inox treo giải giá tốt

1.000.000

Cột cờ inox treo giải là biểu tượng quan trọng ở nhiều khu vực, nhiều cuộc thi những sự kiện đặc biệt thuộc phạm vi ở những tổ chức như trường học, bệnh viện, công ty , văn phòng , các môn thể thao vua trong nước ,…