Ụ cắm cờ inox chân đế tròn

3.250.000

Kích thước khung trụ Ụ cắm cờ inox để cắm lá cờ vòng giữa. Vòng giữa thường nhỏ lại và cân đối eo thon. Phải hình dung vóc dáng đẹp thì mới tạo ấn tượng. Vòng giữa của khung trụ cắm lá cờ là quan trọng nhất. Bởi đây là điểm nhấn và nét thẫm mỹ của khung trụ cắm lá cờ.